Hallunda kulturstig

Längs Hallunda kulturstig kan man följa spåren av människor ända tillbaka till bronsåldern. Den 4,5 km långa promenaden startar vid Slagsta hällristning och slingrar sig fram mellan sevärdheterna till Norsborgs herrgård. Längs vägen finns informationstavlor som berättar om de historiska platserna, hur forntidens människor levde och tillverkade saker av brons och keramik och hur de begravde sina döda.

1. Slagstaristningen, en av Stockholmstraktens största hällristningar, upptäcktes 1971 mitt i en utstakad ny vägsträckning för Botkyrkaleden. Hällristningen består av 17 skepp, tre djurfigurer, en fotsula, 2-3 obestämbara figurer, cirka 170 skålgropar samt en människofigur.
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.25093, 17.84999

2. Slagsta gård har rötter i forntiden. På 1800–talet drev gården ett betydelsefullt tegelbruk och idag används den som skoldaghem och fritidslokal.
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.25290, 17.84520

3. Bronsåldersgraven på höjden är typisk. Så begravde man sina döda på den tiden, väl synligt från dåtidens vattendrag, för att visa att trakten varit bebodd i generationer.
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.25400, 17.84226

4. Många av Hallunda gårds närmare 160 järnåldersgravar är så låga att de är svåra att upptäcka. Men här finns också tydliga gravhögar som är lättare att se och dessutom en domarring.

5. Hallunda gård är välbevarad med en huvudbyggnad från 1700–talet. Idag är gården och det omgivande området privatägt.

6. Gravröset från bronsåldern är stort och imponerande på sin bergsklack. Det har aldrig undersökts av arkeologer, men fynd vid ett liknande röse visar att de förmodligen användes för begravningar ända fram i vikingatid, alltså under mer än 2000 år.

7. Boplats från bronsåldern med husgrunder och skräphögar som berättar hur en grupp människor valde den här platsen till sitt hem för ungefär 3000 år sedan.

8. För 3000 år sedan låg här ett bronsgjuteri. När platsen undersöktes av arkeologer hittades rester efter ugnar och eldstäder, gjutformar, deglar och rester efter små bronsverktyg.

9. I Tomtbergs gamla by tomt finns spår efter gamla husgrunder. Här tror forskarna att det bodde folk redan under järnåldern. Adelsmän var stora jordägare i detta område på 1600- och 1700-talet och de rationaliserade jordbruket genom att slå ihop byar och ägor. Åt sig själva byggde de herrgårdar. Tomtbergas husgrunder vittnar om att människor som av denna anledning flyttat eller tvingats bort.

10. Runt Norsborgs vattenverk finns de gamla industribyggnaderna och de numera privata arbetarbostäderna från sekelskiftet kvar.

11. På höjden syns murarna efter Hundhamra fornborg från yngre järnåldern, en plats där man kunde hålla farleden under uppsikt och söka skydd om fiender närmade sig. Vattennivån var under 700-talet beroende på landhöjningen cirka fem meter högre än idag, det innebär att borgen var omgiven av vatten på tre sidor och därmed lätt att försvara.

12. Norsborg har sitt ursprung i den mäktiga medeltidsgården Hundhamra. Dagens herrgård byggdes mot slutet av 1700–talet och är privatbostad. Men den spännande parken, som är anlagd på ett gravfält, är öppen för besök (se pkt.13).

13. Norsborgs järnåldersgravfält innehåller 23 gravar. Den största gravhögen är 40 meter i diameter och är Södermanlands näst största. I en av gravarna låg en rikeman begravd med dyrbara kläder och gåvor i guld, silver och brons.